Workshops og oplæg

Her finder du nogle forslag til mulige workshops og oplæg, som jeg vil kunne facilitere for netop jeres skole.

Men hvis du, dit team, din skole eller kommune allerede har et tema, skal I ikke holde tilbage med at kontakte mig. Så skal jeg gøre mit til at vi finder en løsning.

Her følger en række emner, hvor jeg har en plan banan. En plan banan, hvor jeg kommer med en masse faglige inputs, teorier og erfaringer, som vi kombinerer med arbejde i workshops. Workshops som leder til en gameplan for den videre udvikling på skolen/kommunen.

Jeg kommer således ikke med den endelig løsning, men jeg kommer med konkrete bud, som I kan tage stilling til, arbejde videre med eller ud fra, eller måske lade sig inspirere af. Men det handler mindst lige så meget om at vi får sat gang i en proces og tiltag, som I kan se jer selv i.

Hvordan kan madkundskabslæreren støtte, skabe og klæde eleven bedst mulig på til madkundskabseksamen?

Her kommer jeg med en masse ideer, faglige inputs og måder at skabe en eller flere struktur(-er), som kan støtte og klæde eleverne og lærerne på til at føre til eksamen.

Ideerne og de faglige inputs bygger på en fortælling om egen praksis, planer, opgaver og forløbsopbygning.

Vi ser på modeller og jeg kommer med begrebsoversigter, som vi kan implementere i vores forløb og undervisningsplaner.

I introduceres til måder at angribe opgaven på, og vi laver nogle små opgaver sammen i grupper, hvor vi arbejder med den måde, som den enkelte lærer gerne vil arbejde på (inden for eksamens rammer). Her udvikler vi ideer, eller bygger videre på allerede eksisterende i fællesskab og med sparring fra hinanden.

Målet er at disse små opgaver kan danne rammen for et videre arbejde og en tilgang til eksamen. Vi ender således ikke ud i et helt årsværk, da dette ikke kan nås på en eftermiddag/aften. Men vi kan sammen skabe en struktur, som forhåbentlig kan give såvel lærere som elever en vis ro i maven og tryghed vi madkundskabseksamen.

Hvordan kan vi skabe en undervisningsplan og herunder forløb?

Det kan der være mange bud på!

Her vil jeg komme med en masse ideer og faglige inputs bygger på en fortælling fra egen praksis, planer, opgaver og forløbsopbygning.

I introduceres til måder at angribe undervisningsplaner og forløb på. Der vil være mest fokus på at skabe disse selv, men der vil også være mulighed for at anvende allerede eksisterende forløb (læs: hvorfor altid opfinde den dybe tallerken).

Vi laver nogle små opgaver sammen i grupper, hvor vi arbejder med den måde, som den enkelte lærer gerne vil arbejde på (inden for Fælles Måls rammer). Her udvikler vi ideer, undervisningsplaner og forløb (afhængigt af, hvad jeres fokus er), eller bygger videre på allerede eksisterende i fællesskab og med sparring fra hinanden.

Hvordan kan vi skabe en rød tråd i madkundskabsfaget og de forskellige indholdsområder?

Det kan der også være mange bud på.

Jeg kommer med en top-down-tilgang, hvor vi vender madkundskabens gang på hovedet, får styr på de overordnet indholdsområder, hvorefter vi arbejder os stille og roligt ned i det enkelte skoleår, de enkelte forløb og helt ned i undervisningsgangene.

Jeg vil komme med en masse ideer og faglige inputs bygger på egen praksis, planer, forløbsopbygning og opgaver. Vi ser på, hvordan I godt kan lide at arbejde, da der kan være mange tilgange til madkundskabsundervisningen.

Hvordan kan vi passe en rød tråd i faget sammen med den enkelte lærers tanker og rammefaktorer på skolen?

Hvordan kan vi skabe en rød tråd i arbejdet med de forskellige indholdsområder, når vi skitsere og planlæg madkundskabsarbejdet over en årrække på skolen. Altså hvordan arbejder vi eksempel vis med hygiejne i 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse og 8. klasse?

Det vil vi arbejde med i workshops.

Om kurset sagde folk:

”Spændende og brugbart! Nytænkende ift. årsplanlægning”…

 

”Inspirerende, levende, inddragende”…

 

”En fantastisk dag med inspiration til at nørde planlægning af madkundskab. Kunne have brugt mange mange flere timer. Og så er det bare fedt at møde en kursusleder der brænder så meget for sit fag”…

 

”Lettet og fuld af gå-på-mod … mangler blot mere tid når jeg kommer hjem😊

 

Hvordan kan vi skabe undervisningsbeskrivelser og prøveoplæg?

Undervisningsbeskrivelser og prøveoplæg kan være en svær størrelse. Og jeg skal da gerne indrømme, at jeg heller ikke synes dette er det mest ophidsende arbejde. Ikke desto mindre er disse en del af arbejdet op til madkundskabseksamen.

Men hvordan skal eller kan vi gå ind og arbejde med disse to dele af madkundskabslærerrollen?

Det vil jeg give et bud på, mens vi arbejder med at udvikle vores egne undervisningsbeskrivelser og prøveoplæg.

Se og tilmeld dig kurser og oplæg her: I kalenderen & kurser