FARAO

 • Set
  1.117

FARAO-læsning giver en god afveksling i læsningen. Det er en metode, hvor alle eleverne bliver aktiveret. Det er en gruppelæsning fremfor den mere klassiske individuelle  eller parvise læsning.

FARAO-læsning er en god læseforståelsesstrategi, når eleverne skal læse en faglig tekst tekst

FARAO-læsningen foregår på følgende måde (undervis.dk har sat det op på en meget overskuelig måde, som jeg har fået lov til at videregive her):

 

Forudsige

 • Gæt på hvad teksten handler om. Skriv et par noter ned…
 • Inddel teksten i lige så mange stykker, som I er personer.
 • Aftal hvem der er konge for hvert stykke. Det er kongen, der begynder.
 • NB! Når I går i gang med at læse de enkelte tekststykker, skal I igennem punkterne A-R-A for hvert tekststykke!

Afklare

 • Afklar ord og begreber.

 • Kongen for tekststykket nævner først svære ord og begreber.

 • Tal om ordenes betydning.

Resumere

 • Kongen laver et resumé af tekststykket, de øvrige lytter efter, om han har det vigtigste med.

 • Tilføj andet vigtigt…

Argumentere

 • Stil kongen hv-spørgsmål. Kongen skal bevise sine svar ved at vise, hvor i teksten svaret står.

 • Forudsig hvad det næste tekststykke handler om.

Overblik

 • Når hele teksten er læst, skal I fortælle gruppen/holdet/klassen, hvad I mener, forfatteren vil med teksten.

 • Fortæl om jeres forudsigelser af teksten var rigtige.