Idé-mylder

  • Set
    965

Et idé-mylder er en teknik, hvor du skriver alt ned, som du ved om et emne. Det kunne for eksempel være en råvare, et redskab i køkkenet eller en tilberedningsmetode. Det er en læsemetode, som arbejder med både før-under-efter læsning.

Det gode ved Ide-mylderet er, at det er en form for “opvarmning” til den kommende læsning. Ved at arbejde kort med et ide-mylder inden læsningen, støttes eleverne i deres forståelse og tilegnelse af viden.

 

  1. Alle opretter et Google-drev dokument med en titel på det emne, den råvare, det redskab  eller den tilberedningsmetode, som er på dagen program. Fx St. Bededag.
  2. Alle elever noterer for sig selv i et Google-drev dokument, hvad de ved på forhånd om emnet, råvaren, redskabet eller tilberedningsmetoden osv.
  3. Kort opsamling klassen, hvor erfaringer og viden deles. Læreren vurderer om det foregår mundtligt eller om han/hun noterer på en tavle. Det kan hjælpe nogen elever, hvis det bliver visualiseret på en tavle.
  4. Eleverne læser nu dagens tekst – men de er mere forberedte og støttet på det, der skal forstås i den forestående tekst.
  5. Som afrunding på dagens tekstarbejde, kan eleverne nu tilføje et punkt i Google-drev dokumentet – Hvad ved jeg nu? Her noteres der den viden, som de har fået via læsningen, som de ikke vidste inden selve ide-mylderet.