Guide til madkulturer – en analyse…

Skaermbillede 2021 03 09 kl. 08.57.58 | Domestic Science
  • Set
    9.653

I denne artikel får du en guide til, hvordan du kan analysere en madkultur. Det kan være, at du er ved at lave et madkulturprojekt eller bare er nysgerrig på et bestemt land og de faktorer, som har indflydelse på deres mad.  

Altså, hvordan finder du en masse forskellige informationer om en madkultur? 

Er du klar til at være detektiv i madkultur? 

 

Vi tager udgangspunkt i Madkulturhjulet, hvor jeg vil give dig nogle links, nøgleord, søgemuligheder og retninger, som du kan gå, når du skal undersøge en madkultur i forbindelse med dette store kernekompetenceområde i madkundskab.

Skaermbillede 2021 03 05 kl. 11.39.51 | Domestic Science
Madkulturhjulet er udviklet af Smagens Dag. Det er et godt redskab til at danne sig et overblik over en madkultur. Med madkulturhjulet kan du se nogle af de faktorer, som har indflydelse på dannelsen af en madkultur. Prøv at undersøg madkulturens religion. Hvordan har denne indflydelse på madkulturen? Er der måske en, religiøs, grund til at svinekød ikke er en del af Mellemøstens fantastiske køkken? Og prøv så med de andre faktorer omkring i hjulet. Kilde: www.smagensdag.dk

 

Guiden skal hjælpe dig til at indsnævre og præcisere din informationssøgning. Du kan nemlig nemt komme til at undersøge og læse i øst og vest i bøger og på nettet – ikke at det nødvendigvis er skidt, men du vil måske gerne finde den mest relevante viden hurtigst muligt. 

Det er hele tiden en balance om, hvor meget du vil gå i dybden med dit arbejde med en madkultur. Madkulturhjulet kan nemlig lede dig i mange forskellige retninger, hvor du lige pludselig har læst og undersøgt emner om et land, som er lidt længere væk fra madens verden. Det lade sig være politik eller religion osv.

I sidste ende, vil mange af disse ting måske alligevel have indflydelse på madkulturen. Hvem ved?

 

pexels james frid 2227960 | Domestic Science
Hvorfor er fish n´chips så populært i England? En lynanalyse: Det er der en masse grunde til. Vi kigger lige på et kort til at starte med… En start kunne være noget i retningen af, at England er en ø, altså omgivet af rimelig meget vand = i vand er der mange fisk. Hmm… England har let adgang til fiskeri. Dernæst minder Englands landbrug meget om Danmarks. Vi ligger nemlig på samme breddegrader. Kartoflen har gode vækstvilkår. Englænderne spiser mange kartofler. Kartofler kan laves til pommes frites, hvilket englænderne kalder “chips”.

Nedenstående har jeg lavet en guide til, hvordan du kan anvende Madkulturhjulet i praksis.

Vi ser på, hvordan du kan arbejde med de forskellige punkter i Madkulturhjulet. 

Med denne guide, håber jeg, at du kommer hurtigere, grundigere og mere præcist i de retninger du vil, og rammer den mest relevante informationssøgning. 

 

En guide til madkulturer

På papir eller computer vil jeg anbefale at skrive nedenstående overskrifter, hvor under du skriver de relevante informationer, som du måtte finde til hvert punkt. 

 

Start med at spørg dig selv, hvad du undres og tiltrækkes ved madkulturen?

Noter dette. 

Det er et godt udgangspunkt for at undersøge noget, da det kan blive din interesse og nysgerrighed, som bliver drivkraften for arbejdet. 

Du vil kunne komme ud for, at der er punkter, hvor du ikke kan finde noget info på nogle lande og madkulturer i bøger eller på nettet.

Lad disse pladser stå tomme. Måske du finde info på et andet tidspunkt.  

 

Atlas = overblik

Start med at finde landet, hvor madkulturen hører til i et atlas eller på Google-Maps. 

Dermed har du en anelse om, hvor vi er henne i verden i forhold til Danmark. 

Ved du tilfældigvis lidt om det land eller den region, som madkulturen ligger i?

Så er det værd at notere!   

 

Klima og jordbund

Landets placering i verden bestemmer utrolig meget i forhold til det klima og den jordbund, som der er i landet.

Er vi i et polart eller tropisk klima? Er der megen ørken eller frodig muldjord?  

Du kan undersøge Vahls klimazoner og plantebælter i et atlas, da klimazonen bestemmer hvilke afgrøder, vækstbetingelser og råvarer, som kan vokse i landet.

Måske skolens undervisningsportaler til geografi kan hjælpe til lidt viden herom. Det kunne være Clio, Alinea, Gyldendal m.fl.

https://portals.clio.me/dk/geografi/emner/vejr-og-klima/klimazoner-og-plantebaelter/jordens-klimazoner-og-plantebaelter/?keeplang=1

  • Beskriv den klimazone og det plantebælte, hvor landet ligger i.

  • Hvilke ting kan vokse i jeres klimazone?

 

Fødevarer

Hvilke fødevarer og ingredienser går igen, når du kigger på forskellige opskrifter fra madkulturen? Noter de råvarer og ingredienser, som du synes går igen i opskrifter fra madkulturen. 

Tag fat i atlasset igen, og find et tematisk kort for arealanvendelse og afgrøder i landet. 

Hvilke afgrøder kan du finde mange af på kortet – noter disse.

 

Skaermbillede 2021 03 24 kl. 14.34.03 | Domestic Science
Her ser du et tematisk kort for arealanvendelse og afgrøder over Kina. Her vil du sandsynligvis godt kunne se, at der er mange markeringer af ris. Er ris en stor del af det kinesiske køkken? Ja, det er det! Men hvad lægger du ellers mærke til af afgrøder?

 

Med denne lille analyse, har du nu et overblik over de fødevarer, som er de toneangivende i madkulturen. 

 

Madlavning

Hvordan bliver store dele af maden tilberedt i madkulturen?

Er der nogle bestemte tilberedningsmetoder og teknikker, som går igen i køkkenet?

Det kunne være lynstegning i wok´en i asiatiske madkulturer, bagning i pizzaovne i Italien, frituren i USA eller den argentinsk asado-grillmetode.  

Du er her nødt til at kigge på en masse forskellige opskrifter og lægge mærke til tilberedningsmetoderne. 

Noter disse tilberedningsmetoder. 

Er der måske en tilberedningsmetode, som madkulturen er kendt for?

 

Køkkenredskaber

I forlængelse af madlavningen vil du måske også lægge mærke til nogle bestemte redskaber, som anvendes.

Noter disse redskaber. 

 

Måltider

Her vil vi undersøge, om der er nogle specielle måder at opbygge et måltid på i madkulturen. 

Vi kan også undersøge, om der er nogle specielle måder at indtage maden på og med hvem. 

 

Skaermbillede 2021 03 24 kl. 14.56.07 | Domestic Science
Du kan finde mange informationer på nettet. Prøv at brug to ord og et plus som på billedet. Det giver ofte og hurtigt nogle mulige artikler, hvor du kan søge viden. Her har jeg søgt på “Måltider” + “Italien”, som giver en masse muligheder, hvor jeg kan finde info om opbygningen og elementer i de italienske måltider. Landet kan skiftes ud med et andet…

 

Noter, hvad du finder af kendetegn ved landet måltider. 

 

Skik og traditioner

Hvilke højtider og begivenheder er der i landet? 

Det er ofte med til at forme madkulturen i landet. 

Prøv at søg på “højtider” + “landets navn”. Dette vil måske lede dig i retningen af bestemte højtider. 

En julemiddag i England og USA er slet ikke det samme som i Danmark, lige som at påskemiddagen har stor betydning i jødiske madkulturer, mens det ikke fylder meget i Danmark.

Noter de højtider og traditioner, som findes i landet og madkulturen – og sæt måske et par ord herpå. 

 

Spiseregler

Er der en bestemt måde og rækkefølge at spise maden på i madkulturen?

Der kan være bestemte regler for, hvordan maden indtages. 

Der er mange måder at indtage måltider på.

I kender den danske. I Asien spises der meget med pinde, mens der spises meget med fingrene i flere afrikanske madkulturer. Nogen sidder på stole, skamler eller på jorden. 

 

pau casals vpAS89PyGYI unsplash 1 | Domestic Science

 

Religion

Prøv at Google “landet” + “religion” (+ “mad”). 

Dernæst kan du undersøge religionen og måske dens forhold til mad. 

Ofte er der nogle bestemte spiseregler, som skal stemme overens med madkulturen. Fx må muslimer ikke spise svinekød og hinduerne i Indien ej køer. 

Noter, hvad du kan finde af info om religion og den indflydelse, det har på madkulturen. 

 

Historie

Her kan du skrive og undersøge utrolig meget.

Du kan starte med at søge på “historie” + “mad” + “landets navn”. Det vi ofte lede dig i retningen af en masse historielæsning om landets madkultur. 

Bliver dette for tungt og for megen læsning, kan du fokusere på en enkelt eller to ret(-ter). Hvad er rettens historie? Hvorfor spiser vi de dersens hveder til Store Bededag?

Noter, hvad du du finder af historiske ting, som har indflydelse på madkulturen. 

 

Økonomi

Er menneskene rige eller fattige i madkulturen?

Der er blevet udviklet megen lækker mad i nød. Men vi kommer nok heller ikke uden om, at vi kan udvikle maden endnu mere, hvis man har penge… 

Prøv at undersøg landets BNI (Brutto National Indkomst). BNI siger noget om den årlige indkomst for et lands indbyggere. Altså, hvor mange penge har de at bruge af.

BNI er ofte angivet i Dollars (gang med ca. 6, og du har beløbet i kroner). 

En gennemsnits dansker har ca. 240.000 kr. (60.000 Dollars) efter skat om året = ca. 20.000 kr om måneden. Og vi lever ok fint i Danmark, ikke? 

 

Noter landets BNI og sammenlign det med Danmark. Er det et rigt, mellemindkomst eller fattigt land?

Hvad siger økonomien og landet?

Er det billige eller dyre råvare, som præger madkulturen?

www.globalis.dk er et godt sted at finde alverdens statistik på lande. 

Her har du et link til BNI-statistikker i verden: https://www.globalis.dk/Statistik/bni-per-indbygger

 

Love om fødevarer

Danmark må siges at være reglernes land! Vi har regler for mange fødevarer. Men har din madkultur dette? 

Undersøg om der er nogle bestemte love for fødevarer i madkulturen. 

 

Skaermbillede 2021 01 06 kl. 12.54.53 | Domestic Science
Der er mange mærkninger af fødevarer i Danmark. Men er der det i den madkultur, som du undersøger?

 

Viden

Har madkulturen udviklet nogle bestemte videnskabelige ting inden for gastronomien?

Er der noget videnskabeligt, som landet er kendt for?

Der er utrolig megen videnskab i pizzabagning, sushi, fermenteringer og andre bestemte tilberedningsmetoder.

Noter og uddyb, hvis der er noget videnskabeligt, som madkulturen er kendt for.

 

Du har nu været hele Madkulturhjulet rundt!

At analysere en madkultur kan tage om sig.

I sidste ende, handler det om, hvor grundig du vil gå til værks.

Analysen af en madkultur kan skabe nye interesser for madlavningen og arbejdet med forskellige madkulturer.  

 

God fornøjelse. 

ingredienser

    Du vil måske også kunne lide