Game plan madkundskabsafslutning – en andeledes prøveafslutning

pexels rodnae productions 6936081 scaled | Domestic Science
 • Set
  999

Skoleåret lakker lige så stille mod enden.

Et specielt skoleår med mange corona-relateret prøvelser. Og i disse prøvelser døde prøvevalgfagsprøven også. What to do?

Vi skal stadig give eller ophæve standpunktskarakteren til elevernes eksamensbevis.

Men hvordan skaber vi en god afslutning på de to år med madkundskab som prøvefag?

 

pexels rodnae productions 6936081 | Domestic Science
Jeg knuselsker dette citat! Det mindste du kan gøre, hvad end du gør dig i, er at forsøge. Og forsøg vil ofte lede til fejl. Og det er disse fejl, som jeg mener, vi lærer mest af i livet. Nok skal eleverne have et eller andet tal, men læringen mod tallet til en given prøve, er det vi skal motivere til. Og jeg tror på, at vi har udviklet en fin model, som kan give eleverne en masse læring og en god afslutning på 2 år med madkundskab som prøvevalgfag.

 

Vi prøvevalgsfagslærere og leder er blevet enige om en super fed dag, som vi så skal gøre eleverne klar til – i stedet for prøver. Det bliver faktisk til en proces, hvor der er basis for megen læring og et bedre grundlag at give en karakter på.

Det bliver aldrig den rigtige prøve – men det er fandme et godt bud!

Det kan du læse mere om her. Måske som en mulighed til din alternative prøveafvikling eller en opgave, som kunne lægges ind i skoleåret.

 

Forløbet i grove træk

Vi trækker et prøveoplæg, som bygger på den gennemgået undervisning.

Vi skiller prøveoplægget ad, da det danner grundlaget for en mindre skriftlig opgave.

Der er således ingen mundtlig del i denne prøveafslutning – og dog – men ikke med censor.

Vi har en fremvisning af arbejdet for kommende 7. klasser og 8. klassernes forældre.

 

afslutning
Det lakker mod enden…

 

Elevernes tjekliste:

Har du styr på nedenstående fem punkter, er I godt kørende.

 1. Vi starter med at At skille et prøvespørgsmål i tusind dele eller der omkring.
 2. Eleverne vælger fem teoretiske nedslag fra ovenstående opgave, hvor de beskriver fem relevante teoretiske vinkler på prøveoplægget. Dermed er øvelsen i opgave 1 med til at danne grundlaget for, at eleverne kan skrive en opgave, som besvarer og løser prøveoplægget = vise en vis teoretisk forståelse for madlavningen og emnet.
 3. Der skal laves et eller flere praktiske produkt(-er) til valgsfagsafslutningen, som kan stå ved køkkenet. Det lade sig være en præsentationsvideo om opgaven/emnet, et dias, plancher, modeller eller figurer, som viser noget om det emne og prøveoplæg, som eleverne arbejder med.
 4. Der skal laves en skueret, hvor gæsterne kan se de/det endelige praktiske produkt.
 5. Vi skal lave x-antal smagsprøver på afslutningsdagen for valgfagene.

 

Forløbet for den kommende tid

afslutning
Her et overblik over slutforløbet. Vi har desværre ikke den mest optimale afslutning på skoleåret, da der er mange andre arrangementer, som kommer i vejen for elevernes arbejde med valgfagsafslutningen. Men det skal nok blive super godt alligevel!

 

Som det kan ses i ovenstående skema, er der lidt aflysninger af lektioner. Men ikke desto mindre er der tre gange, hvor eleverne arbejder med deres praktiske produkt og kan øve dette i skoletid. Det vil de normalt ikke have tid til. Men da vi laver skueretter og får gæster, skal tingene spille Max, og jeg skal forsøge at klæde eleverne bedst muligt på til dette.

Mellem hver undervisningsgang lægger jeg nogle lektier ind til hver enkelt makkerpar/gruppe. Denne er differentieret, afhængigt af hvor langt de er kommet med deres arbejde. Hvis eleverne ikke løser disse lektier bliver det jo i sidste ende ris til egen røv.

 

Gruppedannelse

Hvem skal jeg være i gruppe med?

Forventningsafstemning er vigtigt! Hvad er mit mål med denne afslutning? Skal jeg bare i gennem, eller vil jeg arbejde frem mod en finere karakter? Dette er vigtigt, at have afstemt med dig selv, inden du finder din makker(-e).

 

Karakter på baggrund af processen

Jeg oplever ofte mange elever, som er meget optaget af karakterer, og hvad der forventes af dem. Derfor har jeg prøvet på at sætte ord på dette og synliggøre det for dem.

Jeg ser på følgende ting i processen:

 • Grad af selvstændighed og initiativ. Jeg hjælper og vejleder altid gerne mine elever, men er det decideret hjælp eller vejledning? Dette siger meget om elevernes selvstændighed.
 • Planlægning og effektiv tidsforbrug. Er der styr på tingene og bruges tiden fornuftigt? Kunne der vises flere kompetencer?
 • Hygiejne. Denne skal bare være i orden!
 • Kvaliteten i det praktisk arbejde flow og kompleksitet i madlavning. Jeg vil altid opfordre eleverne til at lykkedes med lidt nemmere madlavning, end at fejle med meget kompleks. Men det er også en balancegang. Her skal eleverne motiveres til at finde zonen for nærmeste udvikling. Vi skal presses og fejle en smule og lære af disse, for til sidst at lave et flot stykke arbejde.
 • Kvaliteten i det teoretiske arbejde er det dybdegående? Kommer eleverne vidt omkring og besvare prøvespørgsmålet med deres fem nedslag?
 • Anretning og smag. Ser og smager maden? Kvaliteten heraf? Er der lagt tanker og energi i anretning og tilsmagning?

Ovenstående kan måske lyde vældig fancy-akademisk, men vi skal huske på, at det bare er folkeskolen. Ikke kokkeuddannelsen. Ikke desto mindre er disse nogle af de parametre, som jeg fortæller, viser og vurderer eleverne på.

Med en vished herom, har eleven mulighed for at agere herpå og arbejde med parametrene i sin arbejds- og udviklingsproces.

 

Tillægsord om karaktererne:

12 Selvstændigt, eksemplarisk, overblik, overskud, sikkerhed, overbevisende, forskellige teknikker, indbydende, velsmagende, meget reflekterende.

10 Selvstændigt, systematisk, overblik, forskellige teknikker, overbevisende, indbydende, velsmagende, reflekterende.

7 Selvstændigt, systematisk, kendskab, forskellige, fint i tråd, indbydende, smag, delvist reflekterende.

4 Disponerer, systematisk, jævnt kendskab, forskellige, tilfredsstillende, jævn, kan tildels redegøre.

02 Usikkerhed, ineffektivitet, løser opgaven, minimal indsats, mangelfuld, delvist præcis teori, begrænset refleksioner.

00 Ustruktureret, usikker, ikke sammenhæng, ikke tilstrækkelig, svært ved at redegøre, manglende anretning og smagsoplevelse.

-3 Ringe grad, usikker og ingen sammenhæng, uacceptabel, utilstrækkelig, mangelfuldt, ringe grad redegør for.

 

Lærervejledning

Vi læner os så meget som muligt op ad prøvevejledningen og prøver på at få så mange som mulige elementer med herfra. Alt sammen forsøgt tilpasset ind den kontekst og de rammer, som jeg har til rådighed.

Vi arbejder 2-3 personer sammen.

Jeg vurderer at det kommer til at koste 2 x 100 kr. pr. makkerpar/gruppe til praktisk arbejde og ca. 200-300 kr. til valgfagsafslutningen til smagsprøver. 

Så en lidt dyre løsning end normalt, men vi har “sparet” på aflyst undervisning i corona, hvorfor det ikke skader budgettet. 

 

Første undervisningsgang

Jeg starter med at vise eleverne starten på denne artikel, samt afsnittene “Forløbet i grove træk” og “Forløbet i den kommende tid”. Dette har til formål at give eleverne overblik over processen.

Herefter følger en gruppedannelse. Se afsnit herom. Faktisk har jeg også bedt eleverne overveje grupper, inden de møder op.

Lad mig her understrege, at der ikke er nogen kære mor. Det ved mine elever fra start af 7. klasse. Du ligger, som du har redt. Og hvis du ikke har lagt megen energi i faget, vil denne del også være mere besværlig. Jeg har til gengæld meget fokus på at støtte den generte eller psykisk udfordret elev og få disse i grupper. Disse elever besidder ofte store kvaliteter, men tør ikke tage initiativ. Her er jeg meget direkte eller har prikket grupper inden, og spurgt om de vil spørge den generte/udfordret elev.

Vi trækker prøveoplæg. Jeg har forberedt disse. Hent inspiration her: Prøveoplægs katalog. Lodtrækning af udvalgte oplæg med spørgsmål til gennemgået undervisning.

Opsætning opgaven i plenum. Jeg hjælper med at sætte opgaven op for eleverne med følgende afsnit. Herfra udfylder elever i enkelte afsnit, efterhånden som vi kommer dertil.

Mine elever afleverer i Google-drev, hvor jeg kan kommentere og vejlede arbejdsprocessen og give en afsluttende kommentar, når vi er færdige.

Prøveoplæg – Indskrive dette

Indledning – Hvad lyder spændende ved emnet og hvorfor vælger I som I gør?

Første teoretiske nedslag

Andet teoretiske nedslag

Tredje teoretiske nedslag

Fjerde teoretiske nedslag

Femte teoretiske nedslag

Opsamling på opgaven – hvad har du fundet ud af?

Vi laver opgaven At skille et prøveoplæg i tusind dele i makker/grupper. Det giver eleverne en masse ideer og muligheder til at angribe prøveoplægget. Kan eleverne allerede nu blive enige og vælge de 5 teoretiske nedslag?

Eleverne vælger en eller flere ret(-ter) som løser prøveoplæggets praktiske del.

Eleverne laver indkøbsseddel og arbejdsfordeling til næste gang. Se mere her: Prøve-prøve til madkundskabseksamen

Lektie: Makkerparret eller gruppen har fordelt et af de 5 nedslag mellem sig, som de brainstormer derhjemme. På den måde er de allerede en smule i gang med det teoretiske arbejde, hvilket vil gøre dem godt, når vi kommer til tredje undervisningsgang.

 

Anden undervisningsgang

Praktisk arbejde med en eller flere retter, som relaterer til prøveoplægget.

Madkundskabslæreren har handlet og stillet råvarer frem.

Der aftales et afleveringstidspunkt for maden.

Eleverne knokler på og læreren vejleder og støtter arbejdet.

Lektie: Opfordre eleverne til at lave aftaler om at arbejde på en smule af det teoretiske arbejde.

 

Tredje undervisningsgang

Evaluering af praktisk arbejde fra sidste gang.

Arbejde med det praktiske produkt, som skal vises ved valgfagsafslutningen. Hvad vil vi vise ved vores køkken? Eleverne lave et dias som kører til valgfagsafslutningen. Det kunne også være plancher, kostpyramide, CO2-pyramide osv.

Teoretisk arbejde med de fem nedslag. Eleverne har her lavet lidt arbejde hjemme, som kan give et lille forspring. Ellers er der tid til at knokle med dette nu.

Hvordan vil vi lave smagsprøver til valgfagsafslutningen? Eleverne skal lave en skueret, men der skal også laves smagsprøver. Hvordan vil de gøre dette? Måske der er lidt løbende madlavning, mens der er gæster til valgfagsafslutningen? Eller kan alt forberedes inden?

Eleverne laver indkøbsseddel og arbejdsfordeling til næste gang. Se mere her: Prøve-prøve til madkundskabseksamen

 

Fjerde undervisningsgang

Generalprøve med det praktiske arbejde.

Retten er blevet finpudset, og der trænes med at perfektionere retten.

Eleverne skal aflevere deres teoretiske arbejde næste undervisningsgang. Har vi styr på tingene? Skal de have lidt vejledning og et sidste råd med på vejen?

Eleverne aftaler arbejdsopgaver og indkøb.

Der bliver her en del indkøb for madkundskabslæreren.

 

Valgfagsafslutningen

Skaermbillede 2022 03 15 kl. 11.54.35 | Domestic Science
Her en oversigt over vores afsluttende dag med valgfagsprøven.

 

For madkundskabs vedkommende, kommer der en del gæster forbi og ser, hvordan der arbejdes i køkkenet og madkundskab.

Vi sætter borde ud for hvert køkken med smagsprøver, skueret og det praktiske produkt. Så kan gæster komme og få en snakke, mens der måske kokkereres lidt i baggrunden.

Gæsterne kommer i hold, således vi kan gøre små smagsprøver løbende klar.

ingredienser

  Du vil måske også kunne lide