pexels photo 247616 | Domestic Science
 • Set
  3.236

Indhold i forløbet

Her finder du en oversigt over indholdet i dette forløb, hvor du nemt kan klikke dig frem til de afsnit du skal bruge på de røde links.

Indledning

Overblik til eleverne

Del 1

Opgaven, arbejdsgangen og krav til eleverne 

Del 2

Del 3

Del 4

Lærervejledning

Læringsmål

Litteratur & links

Så skal der dykkes ned i alverdens madkulturer.

Vi laver lodtrækning af en masse forskellige madkulturer. Herunder; italiensk, fransk, spansk, amerikansk, græsk, indisk, kinesisk, mellemøstlig, mexicansk, sydamerikansk og afrikanske. Men hvis der er nogle elever, som har en speciel interesse for en bestemt madkultur, vil jeg ikke stå i vejen for det. Så smider vi kulturen i puljen.

 

Indledning

I dette madkulturprojekt, skal eleverne:

 • Undersøge en madkultur. 
 • Udvælge og lave en eller flere hverdagsret(-ter) fra en madkultur.
 • Udvælge og lave en dessert fra kulturen.

Rapporten afleveres på Google-drev på dagen, hvor vi laver retterne sidste gang.

 

pexels photo 2087748 1 2 | Domestic Science
Mexicansk madkultur?

Overblik til eleverne

4 undervisningsgange af hver 2 hele klokketimer.

 

Prøveoplæg

Vi arbejder ud fra følgende prøveoplæg, som lægger op til at arbejde med en madkultur og undersøge denne teoretisk og udvikle en eller flere praktiske retter.

Jeg tager mere og mere udgangspunkt i prøveoplæg, da det giver eleverne en vis fortrolighed og sædvane i at arbejde med disse.

 

Måltider og madkulturer

Den praktiske del af prøven:

 • I skal tilberede en eller flere retter fra en udvalgt madkultur.
 • I skal kun vælge én kultur og bruge dens sædvanlige måde at skabe et eller flere måltid(-er) på.
 • I kan bruge råvarer fra madkulturen, men I kan også argumentere for at anvende danske/nordiske råvarer som erstatning i retten. 

Den mundtligt teoretiske del af prøven:

 • I skal redegøre for, hvordan jeres udvalgte madkultur bygger et måltid op og sammenligne den med en typisk dansk måltidskomposition.
 • I skal relatere jeres brug af teknikker, fødevarer og anretningsmåder til noget kendetegnende ved madkulturen, som fx klima, historie, religion, tradition, handel, påvirkninger eller andre relevante emner (se Madkulturhjulet).
Skaermbillede 2021 03 05 kl. 11.39.51 | Domestic Science
Madkulturhjulet fra Smagens Dag, er et godt redskab til at danne sig et overblik over en madkultur. Med madkulturhjulet kan du se nogle af de faktorer, som har indflydelse på dannelsen af en madkultur. Prøv at undersøg madkulturens religion. Hvordan har denne indflydelse på madkulturen? Er der måske en, religiøs, grund til at svinekød ikke er en del af Mellemøstens fantastiske køkken? Og prøv så med de andre faktorer omkring i hjulet.  Kilde: www.smagensdag.dk

 

Skaermbillede 2021 03 09 kl. 08.57.58 | Domestic Science
Her kan du se en lille uddybning af de forskellige faktorer, som spiller ind på en madkultur. Kilde: www.smagensdag.dk

 

Forløbets gang

Her kan elever og lærere få et hurtigt overblik over forløbet.

Første gang

Intro, lodtrækning af madkultur, planlægning og tanker om madkulturen. 

Anden gang

Praksis arbejde med en eller flere retter fra madkulturen, samt evaluering på arbejdet. 

Tredje gang

Planlægning af mad til næste gang og skrivning på projektet. 

Fjerde gang

Praksis arbejde med en eller flere retter fra madkulturen, samt aflevering af projektet. 

 

Del 1

I dag skal vi:

 • Have en intro til projektet og Madkulturhjulet og guide hertil.
 • Lave grupper.
 • Lodtrækning af madkultur.
 • Planlægning og fordeling af opgaver i gruppen.
 • Bestille råvarer.
 • Undersøge og skrive på rapporten om madkulturen.

Denne undervisningsgang står i planlægningens tegn.

Der skal skabes grupper, hvis disse ikke er faste på holdet.

Der skal trækkes lod og fordeles madkulturer.

Eleverne skal i gang med at finde nogle retter, som de vil afprøve fra kulturen.

Der skal bestilles varer til næste gangs madlavning. Aflevere indkøbsseddel til læreren.

Hvis tiden tillader det, skal eleverne i gang med at fordele opgaver til det teoretiske arbejde og i gang hermed.

Eleverne aftaler om det er nødvendigt at lave noget lektiearbejde på rapporten.

Her kan Guiden til at undersøge en madkultur anvendes, således eleverne spores ind på madkulturen. 

skc3a6rmbillede 2020 06 18 kl. 10.27.25 4 1 | Domestic Science

Hent indkøbsliste her: Indkøbsseddel til madkundskab

skc3a6rmbillede 2020 06 22 kl. 12.24.40 3 1 | Domestic Science

Hent skabelon til arbejdsproces her: Skabelon til arbejdsproces – hvem gør hvad og hvornår?

 

Projektet, arbejdsgangen og krav til eleverne

Eleverne løser opgaverne i forløbet ud fra den nedenstående skabelon.

Jeg hjælper altid eleverne i gang med at opsætte opgaver, da det giver dem en struktur med de afsnit, som skal løse. Ellers kan der nemt smutte nogle besvarelser i svinget, hvilket gør arbejdet mangelfuldt. Dernæst lærer eleverne stille og roligt at skabe en struktur på et større projekt.

 

Tankekort

Start med at brainstorme og lave et tankekort med alverdens mulige spørgsmål, som I kan komme i tanke om og som kunne være spændende at undersøge om jeres madkultur.

Lav et tankekort med alle de retter, som I støder på, som kunne være spændende. Start med at finde 10-15 retter inden I beslutter jer for en ret.

fullsizeoutput dc6 1 | Domestic Science
Et tankekort med udgangspunkt i mexicansk madkultur. En hurtig søgning på internettet kan give et hurtigt overblik. En elev er skrivemand, mens de andre søger på nettet. Ideer siges til skrivemanden, som noterer på tankekortet. Så kommer der hurtigt ideer på papiret!
pexels photo 1437614 1 | Domestic Science
Det thailandske køkken?

 

1. Skriv en indledning

 • Skriv hvorfor du/I synes at denne madkultur er interessant.

 • Fortæl kort om det indhold i opgaven, som du håber at kunne vise i opgaven.

 • Er der noget som undre dig/jer i forhold til madkulturen?

 • Fortæl kort om hvordan du/I vil undersøge madkulturen, fx. om valg af kilder.

 

2. Hvordan er vækstbetingelserne for madkulturen

 

3. Hvilke råvarer bliver brugt meget i madkulturen?

 • Hvilke råvarer kan I se går igen, når I undersøger maden fra netop jeres land? Se temakort i atlas eller prøv at søge på nettet? Er der nogle ingredienser som går igen?

 • Hvordan kendetegner jeres madkultur? Anvend Madkulturhjulet til at undersøge nogle forskellige vinkler på jeres madkultur. 

 • Find Guide til madkulturer – en analyse… her

 

4. Vælg to retter fra madkulturen

 

5. Perspektivering – Hvilke teknikker, fødevarer og anretningsmåder anvender I?

Er der nogle kendetegn ved den madkulturen, så som fx klima, historie, religion, tradition, handel, påvirkninger eller andre relevante emner? Jo flere ting I kan nævne her, jo bedre og mere fyldestgørende bliver jeres rapport.

 • Klima

 • Specielle metodikker eller teknikker i køkkenet. Fx wok i Asien.

 • Historie

 • Religion

 • Traditioner

 • Handel med og påvirkninger fra andre lande

Måske I kunne finde andre perspektiver i Madkulturhjulet?

 

Konklusion:

Hvad har I fundet ud af i denne opgave?

I skal lave et resume af jeres opgave. Der må således ikke komme noget ny information i konklusionen.

 

Litteraturliste og materialer

Hvilke links, bøger, materialer osv. har I anvendt? Skriv alle sammen ned som anvist nedenstående.

 

Eksempel på link fra internettet:

https://domesticscience.dk/2018/09/28/chokolade/

 

Eksempel på en bog:

Carlsen, Helle Brønnum: “Madkundskab”.

Christensen, Karen: “Metodik & råvareanvendelse”.

pexels photo 618491 1 | Domestic Science
Det orientalske køkken?

Del 2

I dag skal vi:

 • Afprøve maden fra vores madkultur i praksis.
 • Evaluering af slutproduktet.

Der laves mad I praksis. Eleverne har deres bestillingssedler, opskrifter og plan for arbejdsfordeling.

 

Evaluering af arbejdet og maden

 • Hvad gik godt, hvad gik mindre godt?
 • Er der noget, som der skal ændres på? Udskiftning af nogle råvarer eller teknikker?
 • Var maden for svær >< nem? Kan vi nå og vise mere, hvad vi kan i køkkenet?

 

Del 3

I dag skal vi:

 • Samle op på arbejdet far sidste gang.
 • Bestille råvarer til næste gang.
 • Fordele opgaver på ny.
 • Skrive på projektet.

 

Hvad blev der evalueret sidst? Opsamling på madlavningen sidste gang. Er der noget, som vi skal have tilpasset til næste praksisgang?

Når opskrifter og arbejdsgangen er tilpasset, skal der laves en ny bestilling med de råvarer, som skal anvendes.

Eleverne arbejder videre på rapporten. Eleverne styrer her, hvordan de arbejder i gruppen. Skrives der hver især på et afsnit eller skrives der i par etc.

Eleverne aftaler om det er nødvendigt at lave noget lektiearbejde på rapporten.

 

Del 4

I dag skal vi:

 • Lave mad I praksis igen. Eleverne har deres bestillingssedler, opskrifter og plan for arbejdsfordeling.
 • Aflevere opgaven.
 • Eleverne får feedback på opgaven inden næste undervisningsgang.
pexels photo 1566837 1 1 | Domestic Science
Italiensk madkultur?

Lærervejledning

I dette afsnit finder du information om forløbet, som du kan bruge i din forberedelse af undervinsingen og forløbet.

 

Generelt

I dette forløb arbejdes der ud fra en projektorienteret tankegang. Forløbet skal således munde ud i en opgave, hvor eleverne har undersøgt forskellige madkulturer. Eleverne guides gennem forløbet, hvordan de kan udarbejde et madprojekt og aflevere det til slut.

Undervejs i forløbet skal eleverne undersøge en eller flere retter i praksis og evaluere på disse.

 

Første undervisningsgang

Første undervisningsgang er en introduktion til forløbet.

Eleverne introduceres til Madkulturhjulet og Guide til madkulturer – en analyse…, da det er et godt redskab til at danne sig et overblik over en madkultur. Med Madkulturhjulet kan eleverne ledes ind på, hvad de skal undersøge ved en madkultur. 

Der dannes grupper og projektet klargøres for eleverne. Eleverne får en intro til opgaven, hvor du som lærer skitserer forløbet.

Jeg laver altid en lodtrækning mellem et større udvalg af madkulturer, som jeg ved eleverne kan finde informationer på internet og i bøger.

Første undervisningsgang er der en del planlægning og fordeling af opgaver i gruppen, da der allerede til anden undervisningsgang skal arbejdes med en eller flere retter i praksis. Der skal således bestilles råvarer og fordels arbejdes opgaver til følgende gang. Eleverne skal således lave en indkøbsseddel til læreren.

Hvis tiden tillader det, skal eleverne i gang med at fordele opgaver til det teoretiske arbejde og i gang hermed, lige som de kan aftale om det er nødvendigt at lave noget lektiearbejde på rapporten (det anbefaler jeg).

 

Anden undervisningsgang

Denne undervisningsgang har fokus på at afprøve maden i praksis.

Som lærer har du handlet ind til denne undervisningsgang. Jeg går rundt og snakker med eleverne og sparre med dem, stiller dem en masse spørgsmål, som kan lede dem på vej i opbyggelse af deres retter. Der er også rig mulighed for at snakke om de forskellige madkulturer, som eleverne nu en gang har valgt.

Undervisningsgangen afsluttes med en evaluering elevernes ret(-ter).

Evaluering af maden.

 • Hvad gik godt, hvad gik mindre godt?
 • Er der noget, som der skal ændres på? Udskiftning af nogle råvarer eller teknikker?
 • Var maden for svær >< nem? Kan vi nå og vise mere, hvad vi kan i køkkenet?

 

Tredje undervisningsgang

Denne undervisningsgang har fokus på at arbejde videre med madprojektet.

Der startes evt. fælles med en snak om, hvad blev der evalueret sidst i grupperne? Der laves en opsamling på madlavningen fra sidste gang. Er der noget, som vi skal have tilpasset til næste praksisgang?

Eleverne arbejder videre på deres opskrifter, hvor der rettes til, hvis dette var nødvendigt. Når opskrifter og arbejdsgangen er tilpasset, skal der laves en ny bestilling med de råvarer, som skal anvendes til fjerde undervisningsgang.

Eleverne arbejder videre på rapporten og har en del tid til at arbejde med det teoretiske arbejde i madprojektet.

Eleverne aftaler om det er nødvendigt at lave noget lektiearbejde på rapporten.

 

Fjerde undervisningsgang

Der laves mad i praksis igen, hvor retterne er blevet perfektioneret. Eleverne har deres bestillingssedler, opskrifter og plan for arbejdsfordeling.

Opgaven afleveres eller der sættes en dato, hvor eleverne har en uges tid mere, inden næste undervisningsgang til at skrive opgaven færdig.

Eleverne får feedback på opgaven inden næste undervisningsgang.

Læringsmål

Her følger nogle af de læringsmål, som bliver berørt og bearbejdet med madkultur projektet.

Fødevarebevidsthed

 • Eleven kan arbejde entreprenant med madfremstilling.
 • Eleven kan kommunikere målrettet og kreativt om eget madprojekt.
 

Madlavning

 • Eleven kan udvælge opskrifter og planlægge indkøb efter formål.
 • Eleven kan strukturere madlavning fra idé til præsentation.
 • page2image23778672Eleven har viden om praktisk planlægning af madlavning.
 • Eleven kan eksperimentere med ingredienser og metoder.
 • Eleven kan anvende komplekse teknikker og metoder i madlavning
 

Måltid og madkultur

 • Eleven kan opbygge komplekse måltider ud fra formål.
 • Eleven kan fortolke mad- og måltids- kulturer.
 • Eleven har viden om faktorer der påvirker mad- og måltidskulturer.
 • Eleven har viden om måltidskulturer og deres symbolske dimensioner.

ingredienser

  Du vil måske også kunne lide

  Efterlad en anmeldelse

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *